Home

Specialisten in Psychotrauma

Heelzorg is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van traumagerelateerde problematiek bij volwassenen. Op de website kun je informatie vinden over het aanbod en de werkwijze van Heelzorg. Mocht je specifieke vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Heelzorg is een initiatief van twee Klinisch Psychologen en een Verpleegkundig Specialist GGZ. Allen zijn we binnen ons eigen vakgebied gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering, met name Complexe PTSS en dissociatieve stoornissen. Inmiddels is ons multidisciplinaire team uitgebreid met een gespecialiseerde verpleegkundige, een ervaringsdeskundige en een consulterend psychiater. Vanaf oktober 2019 breiden we verder uit met een GZ-psycholoog en een psychomotorische therapeut.

Mensen die al in de kindertijd zijn getraumatiseerd ontwikkelen vaak een veelheid aan klachten en belemmeringen op verschillende gebieden. Daarom kiest Heelzorg voor een holistische benadering op maat, waarbij er aandacht is voor de psyche, het lichaam en de sociale context, maar ook voor het herstel van het dagelijks functioneren en zingeving. Lees meer

Voor wie

Aanbod

Aanmelden